„АБ“ с концесия на находище за андезити

01.10.2020

„АБ“ АД е новият концесионер на находище „Змиярника“, от което се добиват строителни материали – андезити. Това реши на свое заседание Министерският съвет, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Змиярника“ се намира на територията на община Хасково. Концесията за него е предоставена през март 2009 г. за 25 години на „Пътстрой-97“ АД. С днешното решение на МС се дава разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Змиярника“ и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор. По този начин правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „АБ“ АД. Условията по концесионния договор остават без промяна.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.