Покана

20.11.2019

На 27.11.2019 г. в град Хасково, Северна промишлена зона, Асфалтова база на „АБ” АД, Административна сграда, ет. 2, ст. 1 от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „АБ“ АД”, договор BG16RFOP002-3.002-0028-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 5 328 162.30 лв.
Европейско финансиране: 2 117 534.45 лв.
Национално финансиране: 373 682.55 лв.
Продължителност на проекта: 24 месеца

Допълнителна информация