Стартира укрепването на свлачището при 372-ри км на път I-8 Хасково – Свиленград

21.05.2021

Стартираха укрепителните дейности на свлачището при 372-ри км на първокласния път I-8 Хасково – Свиленград. Проектът се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. чрез Кохезионния фонд и националния бюджет.

Интензивните валежи през април 2015 г. активизираха свлачищна зона на път І-8 в участъка от км 371+840 до км 372+200 и предизвикаха пропадане на пътната настилка. Оттогава отсечката е затворена за движение, а трафикът е пренасочен по изграден обходен път в непосредствена близост до компрометирания участък.

Възстановяването на свлачището предвижда изграждането на укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на участъка. Планираните отводнителни мероприятия включват ревизия на съществуващите съоръжения, възстановяване на бетоновата регула, изграждане на нови отводнителни облицовани окопи и дренажна система в участъците в изкоп. Отсечката ще е с нова асфалтова настилка, хоризонтална маркировка и пътни знаци.

Срокът за извършване на строително-монтажните работи по договор е 6 месеца.

Изпълнител е ДЗЗД „АБ-ИНФРА“, в което участва „АБ“ АД в партньорство с „Инфра Кепитал“ ЕООД.

Свлачището е част от проекта „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ В него са включени за изпълнение общо 5 обекта.