Укрепено е свлачището по пътя Хасково – Свиленград

05.05.2022

С издаване на разрешението за ползване завърши укрепването на свлачището в участъка при 372-ри км на път I-8, в близост до Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. чрез Кохезионния фонд и националния бюджет. Инвестицията е за над 5,8 млн. лв.

Интензивните валежи през април 2015 г. активизираха свлачищна зона на първокласния път, в отсечката от км 371+840 до км 372+200, и предизвикаха пропадане на пътната настилка. Това наложи спиране на движението и пренасочване на трафика по обходен път в непосредствена близост до компрометираното трасе.

За спиране на свлачищния процес е изградена укрепителна пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на участъка. Отводняването на пътя е възстановено като са ремонтирани съществуващите съоръжения и са изградени нови отводнителни облицовани окопи и дренажна система. Отсечката е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи за повишаване безопасността на движение.

Изпълнител е ДЗЗД „АБ-ИНФРА“, в което участват: „АБ“ АД и „Инфра Кепитал“ ЕООД. Договорът им е за 5 839 510.03 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Eн Ар Консулт“ ЕООД. Техният договор е за 81 600 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД и е за 3993,60 лв. с ДДС.

Свлачището е част от проекта „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ В него са включени за изпълнение общо 5 обекта. Общата стойност на проекта е 17 815 006,80 лв. с ДДС. Финансирането от Кохезионния фонд е 15 142 755,78 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 672 251,02 лв. с ДДС.