Контакти

Адрес: гр. Хасково 6300 бул. „Съединение” № 38,
office@abad.bg

Адрес за кореспонденция:
с. Крепост 6410 м-ст Бъска чука,
асфалтова база,
административна сграда, ет.2, офис 2.