ЦЕНИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАРИЕРА КЛОКОТНИЦА – В СИЛА ОТ 07.02.2022 г.

КОЛИЧЕСТВО /
АРТИКУЛ

ед. цена лв. / тон / без ДДС
до 5 000 тот 5 000 т
до 10 000 т
от 10 000 т
до 20 000 т
от 20 000 т
до 30 000 т
от 30 000 т
до 40 000 т
над 40 000 т
без авансс аванс без авансс авансбез авансс авансбез авансс авансбез авансс авансбез авансс аванс
Трошен камък за бетонови разтвори и асфалтови смеси
размер 0/411.40без отстъпка11.3310.2010.9310.0510.539.7910.139.629.739.12
размер 4/811.40без отстъпка11.3310.2010.9310.0510.539.7910.139.629.739.12
размер 8/1611.40без отстъпка11.3310.2010.9310.0510.539.7910.139.629.739.12
размер 16/2211.40без отстъпка11.3310.2010.9310.0510.539.7910.139.629.739.12
Трошен камък за пътни настилки
размер 0/164.90без отстъпка4.804.324.604.234.404.104.203.994.003.88
размер 0/327.70без отстъпка7.406.667.126.556.846.376.566.236.286.10
размер 0/637.40без отстъпка7.326.597.016.456.706.256.396.076.085.90

КОЛИЧЕСТВО /
АРТИКУЛ

ед. цена лв. / тон / без ДДС
до 1 000 тот 1 000 т
до 5 000 т
от 5 000 т
до 10 000 т
от 10 000 т
до 20 000 т
над 20 000 т
без авансс аванс без авансс авансбез авансс авансбез авансс авансбез авансс аванс
ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА4.50без отстъпка 4.404.104.203.914.003.803.803.70

ЦЕНИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАРИЕРА ЛИСОВО – В СИЛА ОТ 07.02.2022 г.

КОЛИЧЕСТВО /
АРТИКУЛ

ед. цена лв. / тон / без ДДС
до 1 000 т

от 1 000 т 
до 5 000 т

от 5 000 т
до 10 000 т

от 10 000 т
до 20 000 т

над 20 000 т
без авансс авансбез авансс авансбез авансс авансбез авансс авансбез авансс аванс
ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА4.50без отстъпка4.404.104.203.914.003.803.803.70
размер 0/328.10без отстъпка7.907.117.707.177.407.036.906.70
размер 0/637.80без отстъпка7.707.007.506.987.206.846.706.50