Новини

02.07.2018

Стартира рехабилитацията на път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално ... прочети повече
28.05.2018

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ Гласът на българския бизнес за пета юбилейна година връчи наградите "Социално отговорна компания, партньор на община".Събитието с... прочети повече
20.03.2018

На 20.03.2018 г. в град Хасково, Северна промишлена зона, Асфалтова база на „АБ” АД, Административна сграда, ет. 2, ст. 1 от 10:30 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за ене... прочети повече
19.12.2017

“АБ” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.002-0028-C01 за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АБ" АД” ... прочети повече
23.10.2017

Стартира работата по Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в няколко квартала в град Хасково за 3,7 милиона лева. Облагородяване... прочети повече
1 2