Продукти

Акционерно дружество „АБ“ добива и произвежда широка гама от продукти, както за да обезпечава дейността си в изпълнение на пътно строителни обекти, така и за продажба.

Инертни материали

 • Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи – фракции 0/4mm, 4/12.5mm, 12.5/20mm, съгласувани съгласно – EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004
 • Добавъчни материали за бетон – фракции 4/12.5mm, 12.5/20mm, съгласувани съгласно – EN 12620:2002+A1:2008
 • Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – фракции 0/16mm, 0/31.5mm, 0/40mm, 0/63mm, 16/31.5, съгласувани съгласно – EN 13242:2002+A1:2007

Минерално каменно брашно

 • Добавъчен материал, фин пълнител (МИНЕРАЛНО КАМЕННО БРАШНО) за производство на асфалтови смеси, съгласувани съгласно EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004

Катионна битумна емулсия

 • Битумна емулсия тип C 60 B 10-RV – предназначена за разлив за връзка на асфалтови пластове, съгласувана съгласно EN 13808:2013

Топли асфалтови смеси

 • Асфалтова смес АС 31,5 осн. А050/70 за тежко и много тежко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 20  биндер 50/70 за тежко и много тежко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 12,5 биндер 50/70 за тежко и много тежко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 12,5 изн. 50/70 за тежко и много тежко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 4 изн. 50/70, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 20 биндер 25/55-55 за тежко и много тежко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 12,5 изн. А25/55-55 за средно, леко и много леко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006
 • Асфалтова смес АС 12,5 изн. А45/80-65 за тежко и много тежко движение, съгласувани съгласно EN 13108-1:2006